Kies voor investeren, niet voor dividend

Aandeelhouders kiezen liever voor bedrijven met een hoog dividend dan voor bedrijven die stevig investeren. Volgens Keith Wade kan dat zich tegen de beleggers keren omdat de aandeelhouder vandaag profiteert, maar dat doet ten koste van de groei van morgen.

Dit jaar wordt er weer minder kapitaal door bedrijven geïnvesteerd. Ondanks het feit dat er een sterke kasstroom bestaat of er gezonde winsten worden behaald, vallen de bedrijfsinvesteringen over een brede linie tegen. Schroders ziet een belangrijke verklaring in de onzekerheid aan de vraagkant, maar bedrijven laten zich ook afschrikken door de reactie van beleggers op hun investeringsplannen. Het valt Keith Wade, hoofdeconoom bij Schroders, op dat bedrijven met lage kapitaalbestedingen beter op de beurs presteren, dan bedrijven die veel investeren. Bedrijven die de aandeelhouders ruim bedelen worden beloond met een outperformance.

Minder investeren leidt tot minder groei

Juist het achterblijven van de bedrijfsinvesteringen zet een rem op de wereldwijde groei. Wade acht wel een opleving van de ’capex’ (kapitaalinvesteringen) in 2014 mogelijk. Maar het lijkt erop dat beleggers vooral dividendbeleid belonen en niet kapitaalbestedingen. Schroders constateert in de VS dat het kasgeld op de balans minder groeit, wat echter niet te danken is aan een ruimer investeringsbeleid, maar door dividendgroei. Bedrijven verkiezen eerder hun aandeelhouders te belonen, dan het geld te investeren in de onderneming. En het blijkt dat dividendaandelen door beleggers extra worden gewaardeerd. Sinds 2011 doen die bedrijven het beter op de beurs, die focussen op versterking van de balans, het inkopen van eigen aandelen of dividenduitkeringen.

Wade ziet dit als een van de negatieve bijwerkingen van kwantitatieve verruiming. Beleggers gaan op zoek naar rendement, omdat de rente zo extreem laag is. Het macro-economische gevaar bestaat dat de ’capex’ laag blijft en het productiepotentieel van de economie terugloopt. Daardoor neemt de productiviteit af en treedt er eerder krapte op. Inflatie neemt dan toe en de centrale bank moet een krapper beleid gaan voeren, terwijl de werkloosheid nog hoog is.

Schroders signaleert dat gevaar dat de waardering van aandeelhouders voor dividend ten koste van kapitaalbestedingen uiteindelijk tegen hen kan keren. De aandeelhouder profiteert vandaag, maar doet dat ten koste van de groei van morgen.