Dit is een testsite

China Watch Third Plenum

Zaterdag begint in China het derde plenum. Vier dagen lang gaan de Chinese leiders zich buigen over de toekomstige richting van de economie. De autoriteiten hebben drastische hervormingen beloofd maar ABN Amro verwacht dat zij niet veel verder zullen gaan dan een routekaart voor de hervormingen, globaal in lijn met het twaalfde vijfjarenplan. Dit plan bevat al een ambitieuze agenda voor herbalancering van de economie richting de binnenlandse consumptie.

Naar verwachting zal het derde plenum geen nadere bijzonderheden opleveren over de implementatie van deze hervormingen. Toch is de bijeenkomst van belang, omdat dit licht zal werpen op de prioriteiten. De Chinese leiders zullen kiezen voor een behoedzame economische aanpak en eerst hun positie willen consolideren via pilotprogramma’s voordat zij overgaan tot landelijke invoering van cruciale maatregelen.

De opvatting past bij wat China.org.cn eerder al suggereerde: verwacht geen grote veranderingen, hooguit aanzetten daartoe.

Getagd als: