Comeback Europese aandelenfondsen

Beleggers verkeerden in september in een staat van verwarring. De Amerikaanse centrale bank Fed verraste de financiële markten door het obligatie-opkoopprogramma toch nog niet af te bouwen. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten. De Europese centrale bank ECB liet weten dat het de belangrijkste rentetarieven onveranderd – laag – houdt in een omgeving van een aantrekkende Europese economie.

Wat moeten beleggers doen met deze gemengde signalen? In dit onzekere klimaat schuwden beleggers obligaties en opteerden ze voor aandelen. Dat blijkt uit de maandelijkse gegevens van Morningstar over de kapitaalstromen van en naar beleggingsfondsen in Europa. Uit deze fund flows van september blijkt, dat belegger pragmatisch reageerden op de genoemde signalen en obligaties en aandelen uit opkomende markten en rentegevoelige obligaties genoteerd in USD achter zich lieten. En hun blootstelling aan Europese aandelen aanzienlijk vergrootten.

In totaal zagen langetermijn open-end beleggingsfondsen in Europa vorige maand netto een lauwe EUR 3.71 miljard euro binnenkomen. De uitstroom bij obligatiefondsen van EUR 8.66 miljard euro overtrof de instroom bij aandelenfondsen van EUR 8,3 miljard euro. De instroom bij allocatie- of mixfondsen was aanzienlijk kleiner dan in voorafgaande maanden net als de netto-instroom bij alternatieve beleggingsfondsen die hedge fundachtige strategieën toepassen.

Het onzekere macro-economische klimaat in het derde kwartaal drukte de netto-instroom bij langetermijnfondsen tot EUR 30.97 miljard euro. Beleggers dirigeerden heel wat minder geld naar beleggingsfondsen dan in het eerste kwartaal (instroom EUR 126.1 miljard euro) en het tweede kwartaal (instroom EUR 61.4 miljard euro).

Geldmarktfondsen zagen in september netto EUR 24.98 miljard euro wegstromen en dat is de hoogste outflow voor kortetermijnbeleggingsproducten sinds juni 2009.

Global Broad Category Group

Meest en minst geliefde aandelen en obligaties
Wordt van brede vermogensklassen gekeken naar specifieke aandelen- en obligatiecategorieën, dan is de comeback van Europese aandelenfondsen overduidelijk. Zie onderstaande top 10 van Morningstar-categorieën met de grootste instroom in september (er op klikken voor vergroting). Van de top 5 categorieën met de grootste instroom betreffen er vier Europese aandelen.

Beleggingsfondsen in gemengde Europese large- cap aandelen (zowel waarde- als groeiaandelen) was niet alleen vorige maand de categorie met de grootste instroom maar ook in het hele derde kwartaal met respectievelijk EUR 2.11 miljard euro en EUR 5.09 miljard euro. Zelfs fondsen in large-cap aandelen uit de eurozone, die tijdens de crisis in de eurozone nog tot de minst geliefde categorieën behoorden, genoten een inflow van EUR 1.04 miljard euro. Dat is het hoogste bedrag sinds juli 2009.

Daarnaast herinneren de aanhoudend hoge instroom bij ‘high yield obligaties USD’ en ‘high yield obligaties wereldwijd’ eraan dat de jacht op rendement nog steeds gaande is in de huidige omgeving met lage rentetarieven.

The Most-Loved Morningstar Fund-Level Categories in September 2013

De Morningstar-categorieën met de grootste uitstroom laten zien dat beleggers blijven vluchten uit fondsen in gediversifieerde en (niet-high yield) bedrijfsobligaties en obligaties (in lokale valuta) en aandelen uit opkomende markten. Deze trend weerspiegelt de vrees voor een stijgende rente en een krappere monetaire politiek. Wereldwijde obligatiefondsen die ook in obligaties uit emerging markets investeren leden in september ook onder een hoge netto-uitstroom. Beleggingsfondsen in large-cap waarde- en groeiaandelen van Britse ondernemingen (‘aandelen large-cap gemengd Verenigd Koninkrijk’) waren eveneens niet in trek bij beleggers.

The Least-Loved Morningstar Fund-Level Categories in September 2013