China is een invloedrijke speler op de grondstoffenmarkt

China is een invloedrijke speler op de grondstoffenmarkt. Als de snelst groeiende economie van de afgelopen tien jaar, met een groeistrategie die sterk leunt op investeringen en export, is China ten opzichte van andere opkomende landen een echte grootverbruiker van grondstoffen. Van de mondiale productie van grondstoffen verbruikt China ongeveer 20% van de niet-duurzame energiebronnen, 23% van de belangrijkste landbouwproducten en 40% van de basismetalen. Inmiddels worden nieuwe trends zichtbaar in de toekomstige vraag van China naar grondstoffen, zoals de herbalancering van de Chinese economie (verschuiving van bedrijfsinvesteringen naar particuliere consumptie), de “nieuwe” verstedelijkingsronde en innovatie gericht op de ontwikkeling van duurzame energie.

Geen abrupte wijziging in de vraag naar grondstoffen in de komende twee jaar. De komende twee jaar staan in het teken van de overgang naar een nieuwe groeistrategie. Hierdoor zal het BBP minder hard groeien dan in de afgelopen tien jaar en verwachten wij nog geen abrupte wijziging in de vraag naar grondstoffen. De overheid wil gedurende het twaalfde Vijfjarenplan de BBP-groei wel hoog houden op zo’n 7%. Dit vereist forse investeringen in vastgoed en infrastructuur om een abrupte vertraging te voorkomen. We verwachten tevens een toenemende vraag naar grondstoffen geproduceerd met zonne- en windenergie; dit is de nieuwe trend als het gaat om milieuvriendelijke energiebronnen. Ook in de vraag naar agrarische grondstoffen tekent zich langzaam een transformatieproces af. Alleen de vraag naar “nieuwe” levensmiddelen, zoals koffie, zal zeer waarschijnlijk sterk toenemen door de veranderende consumptiepatronen.

Winnaars en verliezers op het gebied van grondstoffen in de komende tien jaar. Het transformatieproces zal winnaars en verliezers kennen. Grondstoffen die nauw samenhangen met stijgende lonen en veranderende consumptiepatronen gaan het beter doen dan grondstoffen voor de bouw en infrastructuur. De vraag van de groeiende middenklasse en migranten naar consumptiegoederen zal van grote invloed zijn op de vraag naar huishoudelijke apparaten, voertuigen en levensmiddelen. Investeringen in de bouw en infrastructuur zullen echter slechts langzaam afnemen, gezien de verwachte “nieuwe” verstedelijkingsronde. Dit zou kunnen betekenen dat bijvoorbeeld de vraag naar staal, gebruikt in allerlei sectoren, gaat groeien. Terwijl China zich verder ontwikkelt, zal deze groei echter wel langzamer verlopen dan voorheen.

Door: ABN Amro Economisch Bureau

131023 – China demand for commodities.pdf