Onbegrepen

Een onderzoek van ING Investment Management International (ING IM) laat zien dat een relatief klein deel van de Europeanen financiële producten heeft. Veel mensen vinden financiële producten ingewikkeld en beginnen er daarom niet aan. Toch kunnen financiële producten voordeel opleveren, als men de werking ervan begrijpt.

Verassend genoeg heeft maar 44% van de Europeanen een spaarrekening. In Nederland ligt dit percentage een stuk hoger, namelijk 80%. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Nederlanders een hele andere kijk hebben op financiën, in vergelijking met de rest van de Europeanen. Meer dan 70% van de Nederlanders verkiest routine boven variatie, terwijl maar 55% van de Europeanen hier hetzelfde over denkt. Ook geven de meeste Nederlanders (84%) op financieel gebied de voorkeur aan een langetermijnperspectief in plaats van een korte termijnperspectief.

Een gevolg van de andere kijk op financiën van veel Europeanen is dat 39% van de Europeanen geen geld achter de hand heeft voor onvoorziene uitgaven of om lastige perioden te kunnen overbruggen. Dit percentage is sinds 2010 met 4% gestegen. Daarnaast heeft slechts 12% genoeg spaargeld om het een jaar vol te kunnen houden in het geval dat zij hun baan verliezen.

Hoeveel procent van de Nederlanders en hoeveel

procent van de Europeanen heeft een…

Percentage Nederlanders Percentage Europeanen
Betaalrekening 97% 69%
Spaarrekening 80% 44%
Verzekeringen (autoverzekering, reisverzekering e.d.) 80% 54%
Hypotheek 51% 24%
Creditcard 48% 56%
Levensverzekering 41% 38%
Pensioenplan 32% 30%
Beleggingsproducten 19% 14%
Leningen (excl. hypotheek) 17% 33%
Korte- of lange termijndeposito’s 8% 21%

Naast een spaarrekening zijn er natuurlijk ook andere financiële producten waarmee je kunt ‘sparen’. Uit het onderzoek blijkt dat mensen met een goede financiële kennis meer financiële producten hebben. Veel van hen hebben hun financiële toekomst al volledig uitgestippeld en kunnen dus niet voor verassingen komen te staan. Daarnaast blijkt dat deze groep mensen ook sneller risico’s durft te nemen, bijvoorbeeld bij beleggen. Zolang zij hun lange termijndoelstellingen maar niet uit het oog verliezen.

De onderzoeksresultaten laten ook zien dat er meer mannen zijn met een beleggingsproducten dan vrouwen. Van de Europese mannen heeft namelijk 63% een beleggingsproduct, tegenover 47% van de Europese vrouwen. Daarnaast is naar voren gekomen dat mensen onder de 40 jaar minder beleggingsproducten bezitten, dan mensen boven de 40 jaar. Hetzelfde geldt voor hogeropgeleiden versus lager opgeleiden.

Ivar Roeleven, Managing Director Mutual Funds Europe bij ING Investment Management: “Een conclusie die uit de resultaten van dit onderzoek getrokken kan worden is dat er duidelijk behoefte is aan meer financieel inzicht. Het is belangrijk dat men begrijpt wat financiële producten, zoals beleggingsproducten, inhouden, om te kunnen begrijpen wat het hen zal opleveren. Zelfs onder mensen die al een beleggingsproduct hebben bleek dat 57% het verschil tussen een obligatie en een aandeel niet wist.”

“Beleggen kan een goede oplossing zijn om de financiële huishouding gezond te houden. Wij voelen ons als marktleider in uiteenlopende beleggingsoplossingen verantwoordelijk om onze kennis van beleggen op aansprekende en heldere wijze duidelijk te maken aan mensen. Een jaar geleden hebben we ons verbonden met Olympisch kampioene Ranomi Kromowidjojo en acteur, regisseur en fotograaf Thom Hoffman. Het doel van deze samenwerking is om het belang en de kennis onder consumenten over vermogensopbouw te vergroten. Het is voor jong en oud belangrijk goed na te denken over vermogensopbouw, met een zich terugtrekkende overheid, onzekerheid over een waardevast pensioen en de lage rentes op spaarrekeningen.”