AkzoNobel komt op doorslaggevend niveau

AkzoNobel heeft de nadelige de omzetdaling van 5%, voornamelijk door valutaverliezen, naar 3,8 miljard over het derde kwartaal goed opgevangen. Het bedrijfsresultaat steeg met 22% tot 303 miljoen euro en de nettowinst met 41% tot 155 miljoen euro, vooral dankzij lagere herstructureringslasten.

AkzoNobel verwacht dat de marktomstandigheden voorlopig uitdagend blijven en zal daarom het “prestatieverbeterprogramma” versneld uitvoeren, wat in het vierde kwartaal 160 miljoen euro gaat kosten. Daardoor zal het bedrijfsresultaat voor incidentele posten over heel 2013 niet hoger uitvallen dan 908 miljoen euro. Over de eerste 3 kwartalen was dat 842 miljoen euro. De ontwikkelde markten, Europa en de Verenigde Staten, zijn op dit moment min of meer stabiel. In China en de rest van Azië is de groei inmiddels iets bescheidener dan in de voorgaande jaren, maar het gaat volgens het concern nog steeds om een aantrekkelijk groei.

De kwartaalcijfers hebben voor een flinke koersstijging van 8,8% gezorgd op 52,67 euro. Daarmee staat AkzoNobel een fractie beneden de eerdere belangrijke toppen na 2009. Het zal nu tot een doorbraak moeten komen. Bij een doorbraak kan de koers met meer dan 10 euro stijgen.