Werkloosheid geeft vertekend beeld

In juni – toen het laatst beschikbare werkloosheidscijfer (voor mei) 7,6% bedroeg – zei Fed-voorzitter Bernanke nog te verwachten dat de Fed zou stoppen met het opkoopprogramma als de werkloosheid op 7% lag. Vandaar dat velen verwachtten dat de Fed in september een begin zou maken met de afbouw. Maar op 18 september zwakte Bernanke dit af door te zeggen dat de werkloosheid “niet noodzakelijkerwijs een goede maatstaf” is voor de situatie op de arbeidsmarkt. Een behoorlijke draai. Maar wel een juiste. De werkloosheid in de VS wordt de laatste jaren namelijk positief vertekend doordat jongeren langer studeren en door de vergrijzing (de arbeidsmarktparticipatie onder ouderen is lager). Een zuiverder maatstaf in dit verband is de participatiegraad van 25- tot 54 jarigen. Die is sinds eind 2009 ook verbeterd, maar veel langzamer dan de werkloosheid – en de laatste maanden zelfs niet. In onze optiek zou deze graadmeter wel eens belangrijk kunnen zijn bij het timen van de ‘tapering’. Zoals het er nu naar uitziet zou het begin van ‘taperen’ wel eens uitgesteld kunnen worden tot volgend jaar.

Bron: ING Economisch Bureau