RDShell uitgebroken, nu op zoek naar bodem

RDShell blijkt eerder op de ontwikkelingen op de oliemarkt vooruit te lopen dan andersom. Eerst nieuwe toppen en dalen voor het aandeel RDShell en pas daarna vergelijkbare bewegingen op de oliemarkt. De koers van het aandeel is inmiddels op 24,00 euro beneden de steun van 24,50 gekomen, zodat het uitgangspunt van de opgaande beweging van 21,70 euro kan worden opgezocht. Dat past bij de verwachting van de ABN Amro “dat de daling van de olieprijs zich in de komende maanden voortzet” door verminderde geopolitieke spanningen.

ABN Amro: “De stijging van olieprijzen kwam eind september abrupt tot een einde. Dit kwam mede doordat de markt anticipeerde op het afbouwen van de steunaankopen door de Fed. Ook pogingen van Iran om de relatie met de Verenigde Staten te verbeteren, het compromis tussen Rusland en de VS over Syrië en de stijging van de olieproductie in Libië zorgden voor een daling van de olieprijs. De risicopremie daalde als gevolg van de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en kan verder worden afgebouwd als in de regio concrete vooruitgang wordt geboekt.”