Dit is een testsite

Zeven op de tien gebruiken sociale media

In 2012 waren zeven op de tien Nederlandse internetgebruikers van 12 jaar en ouder actief op sociale media. Vooral sociale netwerken zoals Facebook en Twitter zijn populair. Bijna alle jongeren zijn hierop te vinden. Vrijwel nergens in de Europese Unie is het aandeel gebruikers van sociale media zo groot als in Nederland.

In 2012 maakte ongeveer 90% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder gebruik van internet. Van deze internetters was 70% actief op sociale media. Sociale netwerken als Facebook en Twitter zijn het populairst. Ruim de helft (56%) is hierop actief. Chatsites wordt door 35% gebruikt en professionele netwerksites zoals LinkedIn door 22%. Vrijwel alle Nederlandse jongeren zijn actief op sociale netwerken of andere vormen van sociale media: 93% van de 12- tot 18-jarigen en 98% van de 18- tot 25-jarigen.

Sociale-mediagebruik naar leeftijd, 2012

Nederland in Europese top drie sociale-mediagebruik

In 2011 – het meest recente jaar waarvoor Europese cijfers beschikbaar zijn – maakte gemiddeld 40% van alle EU-burgers van 16 tot 75 jaar gebruik van sociale media. In Nederland was dat aandeel ruim 60%. Daarmee behoort Nederland samen met Denemarken en Zweden tot de top drie van landen met het grootste aandeel sociale-mediagebruikers. Dit aandeel is ook beduidend groter dan in onze buurlanden België en Duitsland.

Gebruik van sociale media in een aantal EU-landen, 2011

Bron: CBS

Getagd als: