Dit is een testsite

Vreemd, heel vreemd

De economen van ING zijn verbaasd, omdat tijdens de Algemene Beschouwingen geen enkele vraag werd gesteld over de vooruitzichten voor de overheidsfinanciën op langere termijn. Dit is opvallend omdat uit de Miljoenennota niet duidelijk wordt of het door het kabinet voorgestelde 6 euro miljardpakket voldoende is om te voldoen aan de eisen van Brussel op langere termijn of dat er nog meer nodig zal zijn.

“Brussel stelt namelijk ook nog eisen aan de omvang van het structurele overheidstekort, dit is het begrotingssaldo gecorrigeerd voor de stand van de economie en incidentele mee- en tegenvallers. Als Nederland eenmaal het overheidstekort onder de 3% BBP heeft gebracht dan moet het structurele tekort volgens een bepaald tijdpad worden teruggebracht naar maximaal 0,5%. Voor 2014 wordt dit structurele tekort in de Miljoenennota geraamd op 1,3% BBP. Flink hoger dan de door Brussel geformuleerde middellange-termijndoelstelling van maximaal 0,5%.”

“Vreemd dat er geen vragen zijn gesteld of Nederland in latere jaren nog extra maatregelen moet nemen of niet om de overheidsfinanciën in overeenstemming te brengen met de Europese afspraken. Regeren is vooruitzien zou je zo denken. Of weten de politici het antwoord eigenlijk al wel (ja, er zal nog meer moeten worden bezuinigd) maar wil men hier voorlopig nog maar even niet aan?”

Getagd als: ,