Pensioenpremie fors hoger

Pensioendeelnemers betalen vanaf 2015 ongeveer 14 procent meer premie voor hun oudedagsvoorziening, zo blijkt uit berekeningen van Mercer. Daar staat echter tegenover dat pensioenfondsen vanaf 2015 nieuwe pensioencontracten moeten afsluiten met hun deelnemers. Zij kunnen daarbij kiezen voor een zogeheten nominaal contract of een reëel contract. Bij de laatste optie worden de pensioenen geïndexeerd en is de kans op koopkrachtbehoud groter. Maar daardoor zullen de fondsen volgens Mercer de premies fors moeten verhogen, om tot het gewenste eindkapitaal te komen. "Door de premiestijging valt het effect van de besparing volledig weg”, aldus de pensioenadviseur.