Europese aandelen in decennia niet zo goedkoop

Nu de economie aantrekt, drijven het afgenomen staartrisico en een sterke onderwaardering van waarde aandelen uit Europa en de eurozone aandelen in deze regio omhoog. In deze omgeving kunnen waarde aandelen dan ook goed presteren, stelt ING Investment Management International (ING IM).

Gezien de verbeterende macrodynamiek gelooft ING IM dat het tijd is om de ‘veilige en defensieve’ groeikant van de markt achter te laten en te kiezen voor bedrijven in cyclische en financiële sectoren die meer op de eurozone zijn georiënteerd.

ING IM merkt op dat, na een underperformance van meer dan 30% ten opzichte van de groeikant van de eurozonemarkt in de afgelopen vijf jaar, Europese aandelen sinds de internetzeepbel in 1999 niet meer zo goedkoop zijn geweest als nu.

Nicolas Simar, Head of Equity Value Boutique, ING Investment Management:“Iedereen is het er over eens dat Europese en eurozone-aandelen goedkoop zijn. De cyclisch gecorrigeerde koers/winstverhouding is in Europa in 40 jaar niet zo laag geweest en het disagio van 30% ten opzichte van de Amerikaanse markt is fors hoger dan het gemiddelde Europese disagio van 10% tot 15% op de langere termijn. Daarnaast is het zo dat de Amerikaanse winsten 20% boven de conjunctuurpiek van 2007 liggen, terwijl de Europese winsten daar 30% onder blijven. Dit biedt Europese winsten volop ruimte om de kloof te dichten.”

Al zijn Europese aandelen momenteel goedkoop, ze zijn niet allemaal even aantrekkelijk gewaardeerd, zo benadrukt ING IM. Enerzijds zijn de meer internationaal georiënteerde ‘veilige consumentenaandelen’ (niet-duurzame en duurzame consumptiegoederen) de afgelopen vijf jaar aanzienlijk geherwaardeerd als gevolg van de zoektocht van beleggers naar veilige beleggingscategorieën met een stabiele groei. ING IM merkt op dat de herwaardering van deze kant van de markt de relatieve waardering heeft opgestuwd tot bijna de hoogste stand in 20 jaar, waardoor er nog maar weinig waarde resteert. Anderzijds hebben bedrijven die meer op de eurozone zijn gericht, een belangrijke waardeverlaging ondergaan, mede door de euro- en staatsschuldencrisis die zich heeft voltrokken in het spoor van de financiële crisis van 2008.

ING IM onderstreept dat als gevolg van deze trends het waarderingsverschil van de eurozone is opgelopen tot de hoogste stand in 15 jaar. Hierdoor is de waardekant van de markten qua waardering zeer goedkoop. Europese financiële instellingen en op het binnenland georiënteerde cyclische ondernemingen die tegen historisch lage verhoudingspercentages worden verhandeld, bieden een aanzienlijke onderwaardering en daarmee kansen. De toespraak van ECB-president Draghi in de zomer van vorig jaar heeft het staartrisico in de eurozone weggenomen – of althans verminderd – en was dan ook absoluut noodzakelijk om de eurozone weer aantrekkelijk te maken voor internationale beleggers.

Simar tot slot:“Er is meer nodig om de Europese kloof van ruim 30%, die in de afgelopen vijf jaar is ontstaan tussen waarde en groei, te dichten. Naast een afname van het staartrisico in de eurozone, zijn een positieve winstdynamiek en stabilisatie van het bbp binnen de gehele regio noodzakelijk. De verbeterde macrogegevens in Europa, inclusief stijgende PMI’s in de perifere landen, wijzen er wel op dat de eurozone de recessiefase achter zich heeft gelaten. Nu Europa zich in de beginfase van herstel bevindt, kan een bbp-groei van 1,5% volgend jaar gemakkelijk een winstgroei van 10 to 15% in 2014 ondersteunen.

“Kortom, een aantrekkelijke waardering, verbeterende macrogegevens in de eurozone en positieve winstherzieningen bieden in Europa volop ruimte voor de waardekant.”

Bron: ING Investment Management