Anticyclisch beleggen in schepen

Is er op dit moment zicht op rendement voor beleggers in schepen? Of is het enkel malaise? Er is zeker perspectief voor beleggers, zelfs op extra rendement.

Als gevolg van de outsourcing van productie naar lagelonenlanden is een enorme groei van de transportbehoefte tot stand gekomen. Aangezien 95% van alle goederen over zee worden vervoerd, is de mondiale koopvaardijvloot in korte tijd fors gegroeid. Grondstoffen worden naar lagelonenlanden vervoerd e. En de gefabriceerde producten worden vervoerd naar vooral Europa en Amerika.

Met grote containerschepen worden de producten vervoerd naar Europa, om overgeslagen te worden op kleinere containerschepen (container feeders) die de containers vervoeren naar de kleinere havens in onder andere het de Noordzee, Oostzee en het Middellandse Zeegebied. De nodige Nederlandse en Duitse reders hebben de aankoop van deze schepen gefinancierd door scheepvaart-CV’s te emitteren. Emissies waarin beleggers met risicodragend kapitaal participeerden.

Zeepbel

Door de groeiende vraag naar transportcapaciteit gingen reders grotere schepen bestellen. Waarom nog met kleinere schepen (coasters) varen als grotere schepen rendabel kunnen worden geëxploiteerd? De enorme vraag naar schepen leidde tot volgeboekte werven die daardoor hogere prijzen konden vragen. Daarnaast steeg de staalprijs fors in diezelfde periode, waardoor de nieuwbouwprijzen verder stegen.

Deze duurdere schepen waren op papier wel rendabel te exploiteren – ondanks de hogere financieringslasten als gevolg van opgenomen leningen – doordat de vrachttarieven relatief hoog waren door de schaarste aan capaciteit. Er ontstond echter een zeepbel; de onevenwichtig situatie in vraag en aanbod van capaciteit kon niet oneindig duren.

De bankencrisis in 2008 heeft ertoe geleid dat versnelt naar een nieuw evenwicht werd gezocht. Ineens daalde de consumptie – en daarmee de vrachttarieven – dramatisch, waardoor veel schepen tot de dag van vandaag niet rendabel kunnen worden geëxploiteerd. De hoge financieringslasten kunnen niet worden opgebracht uit de exploitatie-inkomsten. Menig belegger heeft hierdoor, na de fraaie rendementen tot 2008, verlies heeft geleden op de beleggingen die na 2004 zijn geïnitieerd.

Nieuw gat in markt

Is het dan enkel malaise? Nee, zeker niet. Er zijn nichemarkten waar geen sprake is van overcapaciteit van schepen, zoals bijvoorbeeld de coasters. Deze schepen zijn eerder volgeladen en varen daardoor eerder rendabel in de huidige markt, dit ondanks het hogere brandstofverbruik van de vaak oudere motoren. Nieuw ontwikkelde coasters, met brandstofbesparende motoren, kunnen in deze tijd ook rendabel worden geëxploiteerd. Doordat reders grotere schepen kochten, is de vloot coasters relatief beperkt en verouderd. Nieuwe schepen zullen relatief waardevast zijn, doordat er op korte termijn geen groot aanbod is van vergelijkbare nieuwe schepen.

Multipurpose

De multipurpose projectlading schepen vormen ook een interessant segment. Zij vervoeren zware stukken die deel uitmaken van grotere projecten. Denk bijvoorbeeld aan windmolenturbines en zware generatoren. Gewone schepen kunnen deze stukken niet vervoeren. Door de mondiale investeringen in de energiesector (offshore) is er behoefte aan dit type schepen. De huidige vloot is relatief oud. Door de hoge prijzen zijn er weinig schepen gebouwd in de laatste vijf jaar. Dit biedt veel potentie voor nieuwe gekwalificeerde schepen.

Anticyclisch inkopenkentering

De huidige markt biedt de zeer interessante mogelijkheid om tweedehands schepen tegen distressed condities aan te kopen. Door de lage aankoopprijs is het risico van waardevermindering beperkt. De exploitatie is rendabel bij de huidige lagere charterprijzen, waardoor nu al een interessant exploitatierendement wordt gerealiseerd. Zodra de markt herstelt, zullen de vrachttarieven stijgen. Hét moment om het schip tegen de aankoopprijs dan wel een hogere prijs te verkopen.

De scheepvaartmarkt is cyclisch, maar er zijn altijd nichemarkten die kansen bieden voor beleggers. Op dit moment is sprake van een moeilijke markt. De verwachting is dat het herstel van de markt voor eind 2015 in zal zetten. Nu is hét moment om anticyclisch in te kopen, zoals de grote private equity en hedge funds al begin 2013 deden.

Door: Jurgen Mensink, Arrow Capital