Zes redenen om (nog steeds) in Europa te beleggen

Nu is het de tijd om in Europa aandelen te kopen, meent Martin Skanberg, fondsbeheerder van het European Equities team bij Schroders. Hij is van mening dat er nog ruimte is voor Europese aandelen om het opwaartse momentum vast te houden. De recente opleving van de economische activiteit moet zijn weerslag nog krijgen in hogere bedrijfswinsten en dus hogere koersen.

-1- Economische activiteit in Europa trekt aan

Uit economische gegevens blijkt dat de Europese economie een keerpunt heeft bereikt en de leidende indicatoren geven verder reden voor optimisme. De ECB heeft een belangrijke rol gespeeld in het nemen van beleidsbeslissingen die bijdroegen in het herstel van vertrouwen en die verder steun moeten verlenen aan de Europese economie.

-2- Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje boeken vooruitgang

De piek in bezuinigingen is voorbij en de harde maatregelen van een aantal Europese landen beginnen nu door te werken. Daardoor wordt Europa concurrerender.

-3- Politieke risico’s nemen af

Vooruitgang in het oplossen van de eurocrisis is meerdere malen onderbroken door algemene verkiezingen. De Duitse verkiezingen zijn aanstaande en dan wordt het rustig aan het politieke front en kunnen de politieke leiders zich richten op belangrijke beleidsthema’s.

-4- Groei stimuleert aandelen die op Europa gericht zijn

Het meer stabiele economische en politieke landschap in de eurozone weerspiegelt zich tot op zekere hoogte in de aandelenkoersen. Niettemin blijven Europese aandelen goedkoop ten opzichte van andere regio’s, vooral vergeleken met Amerikaanse aandelen. Niet alle Europese aandelen hebben het afgelopen jaar dezelfde ontwikkeling doorgemaakt. Bedrijven die meer blootgesteld zijn aan Europa zijn achtergebleven. Dit zijn de aandelen die het beste rendement lijken te bieden.

-5- Op zoek naar goedkope kansen

Zowel vergeleken met andere regio’s, alsook historisch gezien, zijn Europese aandelen aantrekkelijk geprijsd. De recente stijging in fusies en overnames in Europa bewijst dit ook. De lage waarderingen in Europa zijn een weerspiegeling van de lage winstverwachtingen. Het winstniveau ligt nog steeds 40% onder de piek van 2006 en de verwachtingen blijven zeer laag. Als het Europese BBP groeit en de verkopen aantrekken, zullen we een aantrekkende winstgroei in Europa zien. Er liggen dus duidelijk kansen voor beleggers om te profiteren van laag geprijsde aandelen in Europa.

-6- De downside: sommige risico’s blijven

Europa worstelt nog steeds met de gevolgen van de crisis en de hoge werkloosheid in diverse landen blijft een reden tot bezorgdheid. De recessie is dan weliswaar voorbij, maar groei blijft precair. De kredietcyclus blijft een bron van zorg, omdat banken hun kredietverlening beperken. Mocht de Fed overgaan tot tapering, dan wordt dit ook voelbaar in Europa. Deze risico’s zijn echter bekend en wegen niet op tegen de kansen die zich in Europa aandienen.