Summers besluit weegt zwaarder dan berekeningen CPB

De Nederlandse economie weet maar heel matig te profiteren van de verwachting dat de relevante wereldhandel met 3,75% zal groeien na een plus van 1,5% dit jaar, zo blijkt uit de Macro Economische Verkenning van het CPB. De export neemt met 4,25% toe, vooral vanwege de groei van het transitoverkeer dat met 5% groeit. Dit vertaalt zich echter niet in een krachtige opleving van de economie. De groei van 0,5% gaat aan de bevolking voorbij doordat de koopkracht met 0,5% daalt.

Zwaarder voor de beurs weegt de beslissing van Summers om zich niet kandidaat te stellen voor de benoeming van president van de Fed. In de markt was deze verwachting ingecalculeerd. Zijn benoeming zou naar alle waarschijnlijkheid hebben geleid tot een verkrapping van het monetaire beleid, wat nadelig zou uitpakken voor de waardering van allerlei assets.

Gerelateerde artikelen in De Telegraaf:

Wereldhandel trekt aan

VVD: de goede kant op

65-plusser levert meeste in

Huizenprijs stabiliseert

‘Werkloosheid blijft zorgelijk’

‘CPB is te optimistisch’

‘Cijfers tonen falen kabinet’

‘Cijfers bevestigen vrees’

Daling koopkracht 0,5%