Dit is een testsite

134% winst, maar wel in 15 jaar

Het grootste risico voor beleggers in de huidige lage-rente omgeving is dat ze alle risico’s vermijden. Zonder risico wordt het rendement zo laag dat het wordt verslonden door de inflatie. De belegger moet een multi-asset strategie voeren om voldoende rendement te genereren bij een gebalanceerde risicostructuur. Allianz Global Investors.

Beleggers reageren vaak emotioneel en irrationeel op ontwikkelingen en gaan dan al snel terug naar beleggen in bijvoorbeeld bedrijven uit hun thuismarkt. Wat men zou moeten doen is de beleggingen spreiden over een aantal beleggingssegmenten en diverse regio’s: een multi-asset strategie.

Beleggers moeten een ‘slim risico’ adopteren omdat ze alleen zo kunnen profiteren van de mogelijkheden die er wel degelijk zijn. Diversificatie is nodig, zeker in deze tijd van financiële repressie met inflatie en lage rentes. Deze spreiding is dan niet alleen over aandelen en obligaties, maar ook naar grondstoffen en valuta op verschillende continenten.

134% winst, maar wel in 15 jaar

Historisch gezien geeft deze strategie het beste rendement, ook de crises meegenomen. In de periode vanaf 1998 zou een dergelijke spreiding (30% staatsobligaties Europa en VS; 10% staatsobligaties opkomende landen; 10% investment grade bedrijfsobligaties; 5% junk bonds; 30% aandelen wereldwijd; 10% grondstoffen en 5% hedgefondsen) de belegger een rendement van 134% hebben opgeleverd, ondanks de Aziëcrisis, de internetbubbel, de financiële crisis en de eurocrisis. Ook vanaf 2008 gemeten zouden beleggers een positief rendement hebben gehad, al hadden ze wel stalen zenuwen moeten hebben om vast te houden aan de multi-asset strategie.