ING = 4 nieuwe aandelen ING + 1 aandeel Nationale Nederlanden

ING heeft het afgelopen kwartaal de geschoonde nettowinst met 15% zien dalen naar 942 miljoen euro bij een vrijwel gelijk bedrijfsresultaat van 1,29 miljard euro. Het werkelijke cijfer, maar niet langer belangrijk, over het tweede kwartaal is slechter: de nettowinst daalde met 40%, vooral door de inmiddels verkochte verzekeringsactiviteiten in Azië.

De voorzieningen voor kredietverliezen liepen in het tweede kwartaal op tot 616 miljoen euro, tegen 561 miljoen euro in de voorgaande periode. Dat kwam vooral door buitenlandse ontwikkelingen. De risicokosten voor bedrijfsleningen in Nederland gingen omlaag. De hypotheken met wanbetaling besloegen 1,6% van het totale leningenboek. Scheidend topman Jan Hommen zei in een toelichting dat de vraag naar nieuwe leningen laag blijft. Ook zijn stappen gezet richting de afsplitsing van de Europese verzekeringstak. ING kan kiezen voor splitsing van het eigen aandeel, of voor de uitgifte van nieuw stukken waarmee ook nieuw kapitaal wordt opgehaald.

Wat is Nationale Nederlanden waard

Op een vrij eenvoudige manier kan worden gezegd dat de af te splitsen Europese verzekeringsactiviteiten een waarde vertegenwoordigen van ongeveer een vijfde van de marktkapitalisatie van 30 miljard, omdat een vijfde van het operationele resultaat voor rekening komt van de verzekeringsactiviteiten. Het kan allemaal heel eenvoudig omdat een verzekeraar als Aegon eenzelfde koers/winstverhouding heeft als ING. Daarom kan worden gesteld dat 1 oud aandeel ING = 4 aandelen nieuw ING + 1 aandeel Nationale Nederlanden. NatNed wordt dus becijfers op 6 miljard, bijna de helft van de marktcap van Aegon.

Wat is ING waard

Het aandeel ING noteert inmiddels 8,18 euro. Dat is 11,5 keer de winst (ttm) bij een sectorgemiddelde van 17,6. Het blijft een mooi aandeel voor de lange termijn. Het aandeel noteert tegen de 60% van de boekwaarde terwijl dat voor de sector op 220% ligt. De koers/winstverhouding is niet hoog. Het heeft de afgelopen 5 jaar bewogen tussen 8,2 en 14,1. Met een beta van 2,20 hoort het aandeel thuis in elke portefeuille van een haussier. Wel zijn er duidelijke charttechnische risico’s voor het aandeel. Zowel op dag- als weekbasis zit de koers aan de bovenkant van de bandbreedte. Voor de korte termijn kan men het beste gedekte calls schrijven.