Dit is een testsite

Gevaarlijke en eenzijdige benadering van Dividend4You

Onze pensioenfondsen zijn in gevaar; er worden op grote schaal pensioenen gekort. Aan de andere kant zijn er ook pensioenfondsen die ogenschijnlijk zonder problemen functioneren. Als een van de oorzaken wordt genoemd de lage rentestanden; echter van overheidswege wordt er eveneens aan onze pensioen gemorreld door een lagere fiscale pensioenaftrek toe te staan. Door dit alles komen de pensioenen onder druk.

Daarbij komt dat onze levensverwachting steeds hoger wordt en veel van de huidige pensioenen niet meer worden geïndexeerd. Dit alles bij elkaar leidt tot nog minder pensioen op termijn en jongeren zullen zich hiervan terdege bewust moeten zijn. In elk geval wil iedereen bezuinigen zowel de overheid als het bedrijfsleven. De solidariteit tussen ouderen en jongeren staat meer en meer ter discussie. De discussie bij overheid, pensioenspecialisten en verzekeraars gaat nu zelfs in de richting van een nieuw of aangepast pensioenstelsel waar men veel meer eigen zeggenschap en keuze vrijheid verkrijgt.

Dit alles maakt dat pensioenfondsen in de huidige vorm op hun retour zijn. Hoe dit verder afloopt is nu niet te voorspellen. Wel is duidelijk dat u het heft veel meer in eigen hand moet nemen om later een goed pensioen te krijgen. Ons advies is dan ook om (deels) zelf een begin te maken met “pensioensparen”. Daartoe is beleggen onontbeerlijk zeker met de huidige lage rente stand. Een van de mogelijkheden is beleggen in (Amerikaanse) Hoog Dividend aandelen, een vrijwel onbekend fenomeen in Nederland doch “standaard” in de VS.

Wanneer u periodiek spaart en regelmatig het ontvangen dividend herbelegd wordt uw spaarpot snel groter. U moet het dan wel zelf doen! In onderstaande tabel ziet u hoe u een spaar/pensioenkapitaal kunt opbouwen in b.v. 10, 20 of 30 jaar op basis van een jaarlijkse storting van 1000,- euro t.b.v. de aankoop van Hoog Dividend aandelen waarbij het dividend rendement 8% per jaar is.

Aantal jaren Eindsaldo Pensioen t.z.t. bij verzekeraar*) Pensioen t.z.t. via Hoog Dividend Beleggen**)
10 15.640,- 900,- 1200,-
20 49.400,- 3000,- 4000,-
30 122.300,- 7320,- 9800,-

*) Uw (levenslange) pensioenuitkering per jaar, wanneer u het spaarbedrag t.z.t. “deponeert” bij een verzekeraar
**)Uw pensioenuitkering per jaar, wanneer u het opgebouwde kapitaal laat renderen a 8% via uw eigen Hoog Dividend Portefeuille

In bovenstaand overzicht is geen rekening gehouden met fluctuaties van de onderliggende aandelen koersen. Echter zoals u weet stijgen aandelenkoersen op lange termijn altijd waardoor het bedrag vrijwel zeker aanzienlijk hoger zal uitvallen.

Door: Dividend4You

Commentaar redactie: Het is wel een heel eenzijdige benadering van Dividend4You. Pensioenfondsen dienen een ander beleggingsbeleid te voeren dan een individu, die zonder spreiding over diverse asset classes juist meer risico neemt en daar hoort juist een hogere risicovergoeding bij in de vorm van een hoger rendement. Het interessante aan het betoog is vooral dat er kansen zijn met highyield, maar daar zijn ook beleggingsfondsen voor. Een extra waarschuwing: een relatief hoge yield moet vooral worden gezien als waarschuwingssignaal. Kijk daarom ook altijd naar de winsttaxaties en het dividendbeleid. Verder gaat de schrijver wel erg kort door de bocht door te stellen dat de pensioenfondsen in gevaar zijn. Eerder moet worden verwacht dan een deel van het vermogen dat zij onder beheer hebben op een andere manier zal worden beheerd. Nogmaals: alleen high yield is absoluut niet zaligmakend; het is een asset class. Door alleen voor deze aandelen te kiezen is net zoiets als alleen in goud, Philips of wat dan ook beleggen zonder spreiding van risico’s.

Getagd als: , ,