Dit is een testsite

Zweedse obligaties als veilige haven

De Zweedse staatsobligatiemarkt de veiligste obligatiemarkt ter wereld is, het risico van wanbetaling is het laagst. Zweden blijft een ‘veilige haven’ voor beleggers.

Om te meten in hoeverre landen in staat en ook bereid zijn hun schuldverplichtingen na te komen, heeft ING IM een grote hoeveelheid gegevens over de afgelopen tien jaar geanalyseerd. Dit deed zij met behulp van haar eigen scoringsmatrix. Zweden bleek de nummer één van de wereld op het gebied van kredietrisico factoren voor staatsobligaties, zoals solvabiliteitsrisico, externe afhankelijkheid, sociale en milieukwesties en governance.

Thede Rüst, fondsmanager bij ING IM, zegt: “De top 3 bestaat consequent uit Scandinavische landen – Zweden, Denemarken en Finland. Dit maakt de Scandinavische landen qua kredietrisico in de obligatiemarkt ’s werelds veiligste regio van het afgelopen decennium. De verhouding tussen schuld en bruto binnenlands product (BBP) van Zweden is nog geen 40% en is daarmee een van de laagste ter wereld. Het land behoort tot de weinige landen met een hoog inkomen, die in het recente verleden in staat zijn gebleken om begrotingsoverschotten te genereren."

Getagd als: ,