Dit is een testsite

ING: Het enige dat ontbreekt is economische groei

ECB-president Mario Draghi vindt dat de situatie op de financiële markten de afgelopen tijd “significant” is verbeterd: aandelenkoersen zijn omhooggeschoten, de rentes op perifere staatsobligaties zijn fors gedaald, de deposito’s van banken in perifere eurolanden groeien weer.

Draghi werkte een heel lijstje af. En, oh ja, de tekorten op de lopende rekening van de betalingsbalans van perifere landen (het verschil tussen de nationale inkomsten en uitgaven) zijn ook flink afgenomen.

Bijgaande figuur laat zien dat het gezamenlijke tekort op de lopende rekening van Griekenland, Portugal, Ierland, Spanje en Italië inderdaad fors is gedaald. De figuur toont ook wat

er met de financiering van dit tekort is gebeurd. Tot en met 2007 werd het vrijwel volledig gefinancierd door private geldstromen uit het buitenland. Maar vanaf 2008 droogde

die instroom op, omdat het vertrouwen van buitenlandse financiers afnam. Vanaf 2010 – toen de eurocrisis losbarstte – ontstond zelfs een netto private uitstroom.

Afhankelijk

In de eerste acht maanden van 2012 bedroeg de private kapitaalvlucht ruim 400 miljard euro, 20% van het bbp van de perifere landen. Deze private uitstroom werd opgevangen door instroom van publiek kapitaal: leningen van het IMF en de eurolanden, en vooral “Target2-financiering” via de centrale banken. Dit komt er kort gezegd op neer dat perifere banken meer afhankelijk werden van leningen van de ECB.

Keerpunt

Sinds de ECB bekendmaakte om indien nodig onbeperkt staatsobligaties op te kopen is de kapitaalvlucht uit de perifere landen echter gestopt, en stroomt er weer voorzichtig privaat kapitaal terug. Als gevolg hiervan zijn de “Target2-balansen” ook afgenomen. Kunnen we nu stellen dat het keerpunt in de crisis is bereikt? Nog niet. In de woorden van Draghi: de

sentimentsverbetering op de financiële markten moet nu eerst gaan doorwerken in de reële economie. Er moet weer economische groei komen. Vooral ook in Zuid-Europa.

Getagd als: