Dit is een testsite

ING voorspelt groei voor 2013

ING Investment Management (ING IM) voorspelt groei voor 2013 ondanks een significant risico van marktschokken. Volgens de investment manager zijn opwaartse risico’s duidelijk zichtbaar, maar beleggers zouden deze door hun lage vertrouwen gemakkelijk over het hoofd kunnen zien.

Uit nieuw, onder Europese institutionele beleggers gehouden onderzoekvan ING IM blijkt dat 85% zich ernstig zorgen maakt over een ineenstorting van de eurozone. Als tweede grote dreiging wordt een vertraging in China gezien, wat bij 40% van de respondenten tot hoofdbrekens leidt.

Tijdens de jaarlijkse Outlook Conference van ING IM, die dinsdag 13 november 2012 werd gehouden in Londen, voorspelde de investment manager een groei van het mondiale reële BBP van 3,3% voor 2013, vergeleken met de eigen raming van 3% voor 2012. ING IM voorziet een groei van 2,2% in de VS voor dit jaar, maar deze groei zal licht terugvallen tot 2% volgend jaar. Voor de eurozone en het VK zien de ramingen er als volgt uit: respectievelijk -0,5% en 0,3% voor dit jaar en -0,1% en 1,3% voor volgend jaar.

Wat betreft de opkomende markten, voorziet ING IM een BBP-groei van 5,4% dit jaar, die zal oplopen tot 6% in 2013. Voor China schat de investment manager dat de overeenkomstige cijfers zullen uitkomen op 7,6% en 7,8%, maar de groei zal afnemen tot 6,5% in 2014.

Valentijn van Nieuwenhuijzen, Head of Strategy bij ING Investment Management, gaf de volgende toelichting: “Prognoses voor 2013 moeten worden gezien als een ‘krachtmeting’ tussen de positieve dynamiek van het door overheden uitgevoerde beleid van geldverruiming en de remmende werking van bezuinigingen en het afbouwen van schulden door de private sector. De wereld is nog steeds erg volatiel en onevenwichtigheden maken de economie bijzonder vatbaar voor schokken. Aan de andere kant zullen er altijd nieuwe schokken zijn en beleggers moeten niet vergeten mee te gaan met de cyclische golven.”

“Het beleggersvertrouwen is laag, waardoor velen de opwaartse risico’s wellicht over het hoofd zien die volgens ons duidelijk zichtbaar zijn. Cijfers over de huizenprijzen in de VS geven een verbetering te zien en de bouwsector komt met positievere vooruitzichten. Er zijn echter ook verwarrende cijfers, zoals de tegenstrijdigheid van de Amerikaanse arbeidsmarkt, die redelijk blijft functioneren, en dalende investeringen. Dit zou kunnen wijzen op kostenreducties of op rationele uitbreiding – investeringen zijn nu eenmaal minder gemakkelijk terug te draaien dan een personeelsuitbreiding.”

PROGNOSES PER BELEGGINGSCATEGORIE

Vastrentende waarden

ING IM is van mening dat het risicoprofiel van vastrentende waarden een ommekeer te zien geeft als gevolg van een omslag in de mondiale cyclus en tekenen van overmatige beleggingsstromen richting credit. Zodra de politieke kortetermijnrisico’s van de baan zijn, mag een bescheiden stijging van de treasury-rendementen worden verwacht en zullen de creditstromen mogelijk worden omgebogen naar andere beleggingscategorieën.

De investment manager blijft ‘overweight’ in, in lokale valuta luidende, schuld in opkomende markten en in spread-producten. ING IM heeft onlangs de valuta’s van opkomende markten (EM FX) een significante ‘overweight’-positie – de enige significante ‘overweight’-positie die ING IM inneemt – toegekend binnen de ‘fixed income’-spreads en heeft verder High Yield, senior bankleningen en in harde valuta luidende schuld in opkomende markten aangekocht tot een niveau van geringe onderweging. ING IM heeft recentelijk die beleggingscategorieën opgewaardeerd waarbij de normalisatie van de risicopremie volgens de manager voor het grootste deel nog niet heeft plaatsgevonden – licht ‘overweight’ in Europese perifere, kort en middellang lopende schatkistpapieren en neutraal (van licht ‘underweight’) in Investment Grade Credit.

Alles overziend, is ING IM van mening dat steeds meer pleit voor een verschuiving van credit naar aandelen.

Aandelen

ING IM waarschuwt dat analistenramingen voor aandelen veel te hoog zijn, met ‘bottom up’-winsten die in 2013 nog steeds groeiniveaus te zien geven in de dubbele cijfers. Dit staat in contrast met de overeenkomstige ‘top down’-winstramingen van ING IM, namelijk minder dan 5% in de VS en nagenoeg 0% in de eurozone.

Patrick Moonen, Senior Equity Strategist bij ING IM: “We verwachten een aanhoudend negatieve winstontwikkeling in 2013, maar gelukkig blijven de bedrijfsbalansen sterk. Deze goede financiële gezondheid, gecombineerd met lage rentestanden, leidt mogelijk tot hogere bedrijfsbestedingen, meer activiteit op het gebied van fusies en acquisities en hogere investeringen, vooropgesteld dat het zakelijk vertrouwen herstelt. Naar verwachting zouden we dan ook meer aandeleninkoopprogramma’s en hogere dividenden moeten zien. In de komende twee jaar verwachten wij een gemiddelde dividendgroei van 3,5% in Europa en van 6% in de VS.”

Volgens ING IM blijft de risicopremie op aandelen hoog, vooral in Europa. Anderzijds is de investment manager van mening dat het verschil in risicopremie ten opzichte van de VS niet de verschillende risicodynamiek van deze twee regio’s weerspiegelt. Vandaar de voorkeur van ING IM voor Europese aandelen boven Amerikaanse. De manager is ook van mening dat aandelen in opkomende markten aantrekkelijk beginnen uit te zien, vooropgesteld dat de economische en winstcijfers hun relatieve momentum weten vast te houden.

Naar eigen zeggen verlegt de investment manager de aandacht momenteel naar een meer procyclische sectorallocatie. Dit hangt samen met de betere Economic Surprise-cijfers, de relatieve winstontwikkeling in cyclische sectoren en ook met het feit dat de waarderingen aantrekkelijk zijn vergeleken met defensieve aandelen. De manager blijft verder ‘overweight’ in financiële aandelen vanwege de overtuiging dat het systeemrisico in Europa is afgenomen en de fundamentele vooruitzichten in de VS zijn verbeterd, getuige de positieve kredietgroei en de herstellende huizenmarkt. Al met al verwacht ING IM dat aandelen in 2013 hoge enkelcijferige groei te zien zullen geven.

Opkomende markten

Volgens ING IM zal de aantrekkende wereldhandel mede bijdragen tot groei in de opkomende markten. Bovendien verdringt groei in China de eventuele vrees voor een harde landing van de Chinese economie naar de achtergrond; sowieso zijn beter dan gemiddelde prestaties van China een belangrijk positief signaal voor aandelen in opkomende markten.

Maarten-Jan Bakkum, strateeg opkomende markten bij ING IM: “Er zijn sterke argumenten die de visie ondersteunen dat de groei in China in de komende vijf jaar blijft afnemen tot een niveau van circa 5%. Het groeitempo zou echter tijdelijk ietwat kunnen aantrekken als gevolg van stimulerende overheidsmaatregelen en een licht herstel van de groei van de wereldhandel, wat een positieve uitwerking zal hebben op de groeiprognoses elders in de opkomende wereld.”

Maar de investment manager waarschuwt dat er zwakke kapitaalstromen richting de opkomende markten zijn, waarin inbegrepen de uitstroom in de afgelopen vijf kwartalen door de vrees voor een economische neergang in China.

De grootste uitdaging voor beleggers die zich richten op opkomende markten, is volgens ING IM het afwegen van zorgen over de structureel neergaande groei in China, het verslechterende economische beleid in landen zoals Zuid-Afrika en het opdrogen van de kapitaalstromen naar opkomende markten.

De investment manager waarschuwt dat landen die hun zaken niet op orde hebben, risico’s lopen in de huidige omgeving. India, Brazilië, Rusland en Turkije zijn de opkomende markten waarop ING IM zich bij voorkeur richt.

Vastgoed

ING IM is ‘overweight’ in vastgoed, omdat beleggers meer en meer op zoek zijn naar een gepercipieerd ‘veilig’ rendement. De huizenmarkt in de VS is bovendien aan de beterende hand en het dividend van deze beleggingscategorie blijft aantrekkelijk in de ontwikkelde markten. De investment manager heeft een voorkeur voor ‘risicovollere’ vastgoedobjecten en is ‘overweight’ in de eurozone.

Grondstoffen

In grondstoffen is ING IM ‘underweight’. De investment manager wijst op een zwakke maar aantrekkende productiesector en is als gevolg van kwantitatieve verruiming ‘overweight’ in industriële metalen. ING IM heeft geen ‘overweight’-positie meer in edelmetalen en is verder van mening dat de prijzen van landbouwproducten binnenkort mogelijk hun piek bereiken.

ASSETALLOCATIE DOOR BELEGGERS IN 2013

Uit het onderzoek van ING IM onder Europese institutionele beleggers blijkt dat meer beleggers voornemens zijn om komend jaar hun blootstelling aan aandelen te verkleinen dan te vergroten (26% tegenover 22%), en dat beleggers overwegen om hun algehele blootstelling aan vastgoed en grondstoffen te vergroten. Hun blootstelling aan cash en aandelen zijn ze van plan te beperken.

Persbericht: ING Investment Managers

Getagd als: