Oplopend renteverschil Europa

Het renteverschil in Europa groeit, snel en sterk. De spread tussen 10 jarige obligatieleningen van landen met een hoge kredietwaardigheid en alle eurolanden is opgelopen tot bijna 200 basispunten, het hoogste niveau sinds het uitbreken van de crisis in 2009. Hoe groter dat verschil is, hoe groter de barrière is om eurobonds te introduceren. De cijfers van de ECB maken duidelijk dat het lenen in eurobonds bijna 200 basispunten duurder is dan zonder. De probleemlanden zullen maar al te graag tegen de gemiddelde rente willen lenen: dat scheelt hun meer dan de helft aan rentekosten. Voor het uitbreken van de crisis was er geen renteverschil, wat absoluut een interpretatiefout is geweest van marktanalisten en fondsbeheerders als Pimco.