Tom Muller: Timing is belangrijk

Mijn duidelijke mening past niet helemaal in de huidige enthousiaste gangbare beoordeling over etf’s en koersversnellers, maar de tijd zal het leren. De basis van belegging in bedrijven is uiteindelijk het resultaat dat per bedrijf wordt behaald.

Beleggingen in sectoren en andere verzamelnamen betreffen in die situatie groepen bedrijven waarbij ook de slechtere bedrijven in een sector/groep zitten. Aankopen van mindere bedrijven heeft geen zin. De creatie van diverse vehikels leidt tot meer rotatie tussen groepen en leidt af van feitelijke lange termijn bottom-up resultaten per bedrijf.

Derivaten en/of koersversnellers maken voor de beleggers de timing van belang en geven aan de belegging vaak extra kracht, maar behoeven ook aandacht. Dit brengt particuliere beleggers extra kansen maar ook grotere volatiliteit; alleen geschikt voor een aparte categorie.

Veel van de gecreëerde mogelijkheden dragen bij aan de handel door diverse partijen in de markten, maar de vraag is of zij per saldo aan de resultaten van de consumenten/eindbeleggers bijdragen. Zij zorgen wel voor de provisies. Nadat in de tachtiger/negentiger jaren de handel in indices begon, is die overgewaaid naar de nieuwe vormen. Ook daarbij is de waardebepaling van individuele bedrijven grotendeel naar op achtergrond verschoven. Aandacht voor feitelijke bedrijfsresultaten is naar mijn mening voor beleggers meer van belang dan de (groeps)rotatie van al dit soort vormen.

Door: Tom Muller, senior analist Theodoor Gilissen: Timing is belangrijk

Een aantal partijen in de financiële industrie legden wij een vragen voor over het gebruik van etf’s en koersversnellers. We vroegen ze naar welke producten hun voorkeur uitgaat, wat de voor- en nadelen zijn en voor welke beleggers deze producten interessant zijn. Vandaag publiceren we de eerste mening, anderen volgen in de komende dagen.